Archief van
Categorie: Aanbouw

Funderingen – Deel 9: beton gegoten

Funderingen – Deel 9: beton gegoten

De wachtputjes waren niet het enige dat eergisteren afgewerkt is. Ik heb 3.25 m³ beton (C25/30) laten komen en met kruiwagens de vier funderingsputten opgevuld. Op een groot halfuur was de klus geklaard met dank aan mijn twee helpers!

Volgende stap is om de grond waar de betonplaat op komt zo’n 30 cm af te graven en te vervangen door aangedamd aanvulzand. Daarin moeten dan de rioleringsbuizen komen. Nadien kan dan de sleuffundering volledig afgewerkt worden (metselwerk cementeren en insmeren met bitumen) en dan de betonplaat gieten.

Funderingen – Deel 8: funderingsputten graven

Funderingen – Deel 8: funderingsputten graven

Het weeral een tijdje geleden dat ik hier nog een bericht geplaatst heb, maar dat betekent niet dat ik al die tijd stil heb gezeten; in tegendeel.

Zoals je in een vorige post kon lezen had ik enkele bekistingen gemaakt voor de 4 resterende putten. Nu heb ik mij de voorbije weken bezig gehouden met het graven van die putten. Inderdaad… weken! Ik heb het werkje serieus onderschat, want ik had met één belangrijke factor geen rekening gehouden: 2 van de 4 putten zitten exact waar vroeger de regenput respectievelijk septische put zaten. Die hadden we stevig opgevuld (zie hier en hier) met zand en steenpuin. Nu moest ik daar doodleuk een gat van 70cm x 100cm in maken.

Na heel wat zwoegen is het uiteindelijk gelukt. De twee putten zijn gemaakt. Nu nog de 2 andere die (hopelijk) gewoon kleigrond gaan zijn.

 

Funderingen – Deel 6: bekisting putten

Funderingen – Deel 6: bekisting putten

We hebben ons lesje geleerd sinds het afkalven van de sleuf. Deze keer meteen voorzorgsmaatregelen genomen en al bekistingen op voorhand gemaakt in 18 mm OSB. De voorbije twee avonden heb ik me bezig gehouden met het maken van vier bekistingen voor de resterende vier putten. De bekistingen zijn 100×70 cm binnenmaat, dus exact de afmetingen van de te graven putten.

bekisting funderingsput

De bedoeling is dat we de bekisting gelijktijdig met het graven van de put laten zakken. Een beetje zoals men een steenput voor grondwater graaft.

We zullen eerst proberen met één laag bekisting, omdat vooral de onderkant waar het grondwater zit cruciaal is. Mocht het nodig zijn kunnen we dan nog een tweede laag bekisting er bovenop plaatsen.

Funderingen – Deel 5: ondergronds metselwerk

Funderingen – Deel 5: ondergronds metselwerk

Vandaag werd de eerste steen gemetseld, ondergronds weliswaar. Tijdens de voormiddag hebben we de metsersprofielen geplaatst. Rond 14u begonnen met metselen en om 17u30 gestopt. Ikzelf alles gemetseld, vader was helper van dienst om de mortel te maken 😛

Er zijn, zoals je op de foto kan zien, twee rijen evenwijdig aan elkaar gemetseld met daartussen dan telkens een halve betonblok. Daarop komt er dan een tweede rij dwars zodat het extra stevig is. Met die twee rijen komen we perfect toe om dan de funderingsplaat op te laten steunen (41 cm onder vloerpas). We zullen dan aan de buitenkant nog een enkele rij erop metselen zodat het als bekisting voor de plaat kan dienen.

2017-04-30 18_52_40-funderingsstudie.pdf

Omdat we de riolering nog niet hebben kunnen leggen, aangezien we op de wachtputjes van Infrax wachten (no pun intended), hebben we wat tussenruimte moeten laten zodat we de buizen naar de regenput nog kunnen leggen.

Ter volledigheid, er werden betonblokken van 39x14x19 gebruikt.

Funderingen – Deel 4: beton gegoten

Funderingen – Deel 4: beton gegoten

Vandaag werd er (eindelijk) beton gegoten. Gedaan met zorgen maken over de afkalvende grond. We hebben ons lesje nu wel geleerd voor de resterende 4 putten.

Om 6u15 paraat op de werf om de wapeningskorf in de sleuf te leggen. Dit ging met de nodige zenuwen, want alle plankjes aan de bovenkant om te stutten moesten weggenomen worden. Alles vlekkeloos verlopen! Nadien dan het grondwater uit de sleuf en de twee putten scheppen zodat het beton niet zou ontmengen.

We verwachtten de betonmixer om 7u30. Het is uiteindelijk 9u15 geworden 🙁

Dankzij m’n 3 helpers waren we klaar na een uurtje kruiwagenrijden en beton verdelen. Dan restte enkel nog het afspoelen van het materiaal.

Paniek op de werf

Paniek op de werf

Wat een prachtig weer hebben we de voorbije week gehad, maar zondag was niet de afsluiter waarvan ik gedroomd had. Met goeie bedoelingen zijn we zondag begonnen met wat grondwater weg te pompen uit de sleuffundering om verder te kunnen uitdiepen. Echter toen het water gezakt was en de modder zichtbaar werd begonnen de problemen. Het grondwater begon weer z’n weg te zoeken en begon scheuren te veroorzaken in de verticale wanden. Tot plots er een enorme brok klei afbrak. Toen begon de paniek echt toe te slaan; meteen alle doemscenario’s raasden door m’n hoofd.

We hebben het gelukkig onder controle kunnen krijgen door de sleuf opnieuw wat op te vullen met zand en droog beton. Ter preventie hebben we de slechte/gescheurde stukken weggenomen en wat meer in de breedte uitgegraven. Vandaag heeft m’n vader dan de ganse ochtend en een deel van de namiddag gewerkt aan het maken van een bekisting met 18 mm OSB-platen om de sleuf te stutten. We hebben dan meteen een mooie bekisting om de beton in te gieten. Dikke merci pa!

fundering bekisting

Update: De bekisting is af!

bekisting sleuffundering